Wypowiedzenie

Zarząd  ZZPP  KHW  S.A.   z  przykrością  informuje,  że mimo naszego sprzeciwu, nasz kolega pracownik Działu  NCI  – CUW,   otrzymał  w  dniu  22.06.2015 r.  wypowiedzenie umowy o pracę. Jako  przyczyny  uzasadniające  rozwiązanie  umowy  o  pracę,  wskazano  przede wszystkim realizację  „Programu naprawczego…

Plan restrukturyzacji powierzchni zakładów KHW S.A.

ZZPP  KHW  S.A.  wystąpił  do  Zarządu  KHW  S.A.   o  przedstawienie  zamierzeń  i  planów w   zakresie  restrukturyzacji  oddziałów / stanowisk  powierzchni  zakładów  Spółki . Odpowiedź  wskazuje,  że plany w  tym zakresie  obejmują   głównie   CUW   i   laboratoria  kopalniane. Co do zmian organizacyjnych …

Objęcie pracowników CUW rozwiązaniami osłonowymi wynikającymi z zapisów ustawy górniczej

Zarząd  ZZPP  KHW  S.A.  wystąpił  do  Zarządów  KHW  S.A.  i  SRK  S.A.  z  wnioskiem o objęcie pracowników CUW rozwiązaniami osłonowymi zapisanymi w art. 11d.  pkt 1  ust. 2)  ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego…

Artykuł wart polecenia

Zarząd  ZZPP  KHW  S.A.   poleca  pracownikom  CUW  i  innym zainteresowanym,  artykuł  profesora zwyczajnego  Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika  w  Toruniu – Andrzeja SZAHAJ  (filozofa politycznego i  historyka  myśli  społecznej)   „Poniżam, więc jestem”, który ukazał się w  Dzienniku Gazecie Prawnej nr 93  z …

Spotkanie z Prezesem Zarządu KHW S.A. Zygmuntem ŁUKASZCZYKIEM

W dniu 03.06.2015 r. z inicjatywy Romana Waniek odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu KHW S.A. Panem Zygmuntem Łukaszczykiem. Celem rozmów było omówienie aktualnej sytuacji pracowników CUW oraz przedstawienie możliwości i propozycji podjęcia działań, które mogą zoptymalizować koszty funkcjonowania zakładu.…