Wypowiedzenie

Zarząd  ZZPP  KHW  S.A.   z  przykrością  informuje,  że mimo naszego sprzeciwu, nasz kolega pracownik Działu  NCI  – CUW,   otrzymał  w  dniu  22.06.2015 r.  wypowiedzenie umowy o pracę. Jako  przyczyny  uzasadniające  rozwiązanie  umowy  o  pracę,  wskazano  przede wszystkim realizację  „Programu naprawczego…