Kolejne spotkanie Zarządu KHW S.A. z organizacjami związkowymi.

W dniu 03.11.2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Zarządu KHW S.A. z organizacjami związkowymi Spółki, w trakcie którego zaprezentowano planowany do uruchomienia dla naszej załogi portal pracowniczy. Przedstawiciele Związków po obejrzeniu prezentacji przedstawili swoje uwagi, szczególnie kładąc nacisk na zakresy…