Akcje pracownicze .

Zarząd Związku otrzymał odpowiedź od Zarządu KHW S.A. w kwestii zabezpieczenia uprawnień pracowników i byłych pracowników do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki w momencie realizacji planów transformacji KHW S.A. – powstanie na jej bazie Polskiego Holdingu Węglowego. Pismo nasze zostało przesłane…