Negocjacje w sprawie ZUZP w ŚDSM Sp. z o.o. oraz spotkanie z Prezesem Zarządu KHW S.A.

Niniejszym informujemy wszystkich pracowników Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o., że Zarząd naszej Firmy przyjął propozycję rozpoczęcia rozmów i negocjacji nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników Spółki. Termin rozmów zostanie wskazany w najbliższym czasie. Jednocześnie otrzymaliśmy odpowiedź…