Kolejne spotkanie Zarządu KHW S.A. z organizacjami związkowymi.

W dniu wczorajszym odbyło się kolejne spotkanie Zarządu KHW S.A. z organizacjami związkowymi Spółki w sprawie Porozumienia. Ponieważ nie zostało uzgodnione wspólne stanowisko strony społecznej – spotkanie odroczono do poniedziałku 26.09.2016 r. Zarząd MOZ ZZPP KHW S.A. i IPG.

Spotkanie Zarządu KHW S.A. z pracownikami ŚDSM Sp. z o.o.

Zgodnie z wcześniejszą informacją ustalony został termin spotkania Zarządu KHW S.A. z pracownikami ŚDSM Sp. z o.o., tj. 30.09.2016 r. o godz. 10.00. Tematem spotkania będzie przedstawienie sytuacji naszej Spółki po zmianach własnościowych w Katowickiej Grupie Kapitałowej. Zarząd MOZ ZZPP…

Negocjacje w sprawie ZUZP w ŚDSM Sp. z o.o. oraz spotkanie z Prezesem Zarządu KHW S.A.

Niniejszym informujemy wszystkich pracowników Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o., że Zarząd naszej Firmy przyjął propozycję rozpoczęcia rozmów i negocjacji nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników Spółki. Termin rozmów zostanie wskazany w najbliższym czasie. Jednocześnie otrzymaliśmy odpowiedź…