Pomoc publiczna na likwidację i koszty nadzwyczajne.

Komisja Europejska zezwoliła na wykorzystanie 7,95 mld zł „na złagodzenie społecznych i środowiskowych skutków likwidacji niekonkurencyjnych kopalń węgla do 2018 r.”. Komisja uznała, że „wsparcie to nie zakłóci nadmiernie konkurencji”. Wydając tę zgodę Komisja powołała się na decyzję Rady UE…

Decyzja o przyszłości KHW S.A. na początku grudnia.

Jak podaje portal nettg.pl, decyzje o przyszłości Spółki zapadną po rozmowach z bankami i od tego co są w stanie zaakceptować. Taki scenariusz będzie przedstawiony stronie społecznej. Jeżeli banki nie przyjmą przedstawionego biznesplanu, właściciel będzie się zastanawiał nad formulą synergii.…