Spotkanie z Zarządem ŚCUW Sp. z o.o. w sprawie nagrody z okazji Dnia Górnika

Organizacje Związkowe funkcjonujące w ŚCUW Sp. z o.o. prowadzą dalsze rozmowy z Zarządem Spółki w temacie braku wypłaty pracownikom przejętym z KHW S.A. nagrody z okazji Dnia Górnika, zgodnie z zapisami Porozumienia do HUZ. Związki przedstawiły zgodne stanowisko w sprawie…