Spotkanie Związków Zawodowych z Radą Nadzorczą.

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Związków Zawodowych z Radą Nadzorczą Spółki przy udziale Zarządu, którego celem było przedstawienie Radzie wniosków w zakresie zmiany zasad gospodarowania majątkiem Firmy. Przedstawiciele załogi wskazali Radzie obszary działalności , które zdaniem załogi wymagają pilnej…