Uzgodnienie zasad podwyżki wynagrodzeń w 2019r.

W dniu 24.01.2019r. zakończono rozmowy w sprawie zasad dokonania indeksacji funduszu wynagrodzeń w 2019r. Uzgodniono, że prawie każdy pracownik (poza nielicznymi przypadkami -obejmującymi grupę około 10 osób) otrzyma podwyżkę w równej wysokości (jest to kwota brutto). Dodatkowa dotychczasowa premia regulaminowa…

Zwołanie Walnego Zebrania Członków Związku.

Zarząd Związku zgodnie z zapisami Statutu podjął decyzję o zwołaniu na dzień 12.04.2019r. (piątek) Walnego Zebrania Członków Związku. Miejsce i godzina Zebranie zostaną wskazane w zawiadomieniach, które do 28.03.2019r. będą rozesłane do Członków Związku. Głównym tematem Walnego Zebrania będzie wybór…