Regulamin Pracy.

Organizacje społeczne ŚDSM Sp. z o.o. otrzymały do zaopiniowania nowelizację Regulaminu Pracy. Główne zmiany obejmują aktualizację zapisów wynikających z dokonanych zmian przepisów K.p., wprowadzenie: elektronicznej rejestracji czasu pracy (czytniki kart) oraz Załącznika Nr 2 – Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.…