Działania jakie zostały przeprowadzone w ostatnim czasie w temacie obrony pracowników i zakładu CUW

Informacja dla członków ZZPP KHW S.A.

Zarząd Związku przedstawia działania jakie zostały przeprowadzone w ostatnim czasie w temacie obrony pracowników i zakładu CUW :

1. przesłano do wszystkich członków Rady Nadzorczej KHW S.A. informacje
o zadaniach realizowanych przez Zespoły CUW oraz uzasadnienie o braku podstaw do podejmowania decyzji zmierzającej do likwidacji CUW, a także wyniki ekonomiczne ( wypracowany przez Zespół DMP ) zysk w latach 2012 – 2014   zmniejszający koszty utrzymania naszego zakładu w strukturach KHW S.A.,

2. w/w informację przekazano także:   Ministrowi Skarbu Państwa i Związkom Zawodowym sygnatariuszom HUZ,

3. wystąpiono do Zarządu KHW S.A. z wnioskami dotyczącymi przesłania:

a) Harmonogramu – działań i terminów realizacji zadań dotyczących
likwidacji CUW, opracowanego przez Kancelarię Prawną,

b) zestawienia przeciętne miesięcznego:

– wynagrodzenia brutto pracowników powierzchni
kopalń KHW S.A.   i   Biura Zarządu,

– zatrudnienia w/w grup pracowników w poszczególnych
kopalniach i biurze Zarządu,

c) zamierzeń i planów Zarządu KHW S.A. w zakresie restrukturyzacji
oddziałów / stanowisk powierzchni zakładów Spółki,

d) wykazów ilości pracowników powierzchni poszczególnych kopalń ( bez
ciągu technologicznego) oraz   Biura Zarządu w I kwartale br.,

e) informacji o ilości pracowników KHW S.A., którzy nabyli
uprawnienia emerytalne i nadal pracują w KHW S.A.

Dodatkowo wystąpiono do Dyrekcji CUW o przedstawienie obowiązujących:

1. Regulaminu   nagród   i   premiowania   oraz zestawienia ilości i wartości udzielonych nagród ,
premii w latach 2012 – I kwartał 2015 r. .

2. Zasad przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz
zestawienia dokonanych podziałów środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje
działalności w latach 2012 – I kwartał 2015 r..

3. Zasad i planów szkoleń, podwyższania kwalifikacji pracowników oraz wydatkowanych na
ten cel środków   w latach 2012 – I kwartał 2015 r.   wraz z odpowiednim zestawieniem
wydatków z tego tytułu.

Subscribe
Powiadom o
guest
4 komentarzy
najnowszy
najstarszy
Inline Feedbacks
View all comments
gosc
gosc
21 czerwca 2015 12:38

Dlaczego na waszej stronie są podane zarobki z CUW, to czemu nie mozna podać oficjalnie zarobków i zatrudnienia w KHW i koplniach ?

R.W.
R.W.
Reply to  gosc
22 czerwca 2015 04:49

Ponieważ te dane dotyczą pracowników kopalń i nie wszyscy z nich chcą aby były publikowane. Są one do wglądu dla członków naszego związku

gość
gość
11 czerwca 2015 17:03

Czy Związek otrzymał odpowiedzi z BZ na te pytania, bo już dużo czasu upłynęło od marca……. ?

R.W.
R.W.
Reply to  gość
16 czerwca 2015 05:02

Tak nie wszystkie ale zasadnicze dane są. Korespondencja dla członków Związku do wglądu u Przewodniczącego.