O ZZPP

O ZZPP KHW S.A. (Historia).

Związek Zawodowy Pracowników Powierzchni KHW S.A. powstał 5 marca 2015 r. z inicjatywy pracowników Centrum Usług Wspólnych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i był odpowiedzią na podjęcie przez pracodawcę prac mających na celu wdrożenie zmian organizacyjno – strukturalnych, w obszarze funkcjonowania Zakładu Centrum Usług Wspólnych KHW S.A.

Przedmiotowe przekształcenia obejmowały przeprowadzenie restrukturyzacji organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych, polegającej na wyłączeniu tego zakładu ze struktur Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz integracji tak wydzielonych części przedsiębiorstwa ze spółkami zależnymi – Spółką Szkoleniową Sp. z o.o. oraz Śląsko – Dąbrowską Spółka Mieszkaniową Sp. z o.o. – zgodnie z Poleceniem służbowym Nr 12/2015 Prezesa Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach z dnia 17.04.2015 r. Termin realizacji zadania został określony na 1 października 2015 r.

Główną przesłanką funkcjonowania w tym okresie naszej organizacji był gwarantowany prawem dostęp do rzetelnej informacji, z zakresu podjętych przez KHW S.A. działań ukierunkowanych na zredukowanie kosztów pracy osób zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych KHW S.A., czyli docelowe wyłączenie pracowników CUW spod Holdingowego Układu Zbiorowego Pracy KHW S.A. z dnia 30.12.1993 r.

Podjęte przez naszą organizację starania, aby CUW jako zakład został utrzymany w strukturach KHW S.A., mimo licznych wystąpień Zarządu Związku do organów statutowych Spółki (Zarządu; Rady Nadzorczej; Walnego Zgromadzenia) oraz Pełnomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji i Premiera Rządu nie przyniosły rezultatu. CUW jako zakład KHW S.A. przestał faktycznie istnieć w listopadzie 2015 r.

Co osiągnęliśmy w tym okresie:

  • pracowaliśmy w strukturach KHW S.A. (w przeważającej części załogi) do listopada 2015 r., a nie jak planowano do maja / czerwca 2015r.,
  • 136 pracowników KHW S.A. mogło skorzystać z PDO – edycji 4,
  • skonsolidowaliśmy załogę CUW, do Związku (w okresie od kwietnia do sierpnia 2015 r.) przystąpiło 140 pracowników,
  • z inicjatywy własnej pracowników CUW (w tym przedstawicieli naszego związku) powstały dwie nieformalne grupy inicjatywne, które aktywnie występowały w obronie miejsc pracy i interesów pracowniczych.

Przynależność w tym czasie do Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników Powierzchni KHW S.A. była wyrazem sprzeciwu wobec działań pracodawcy polegających na przeprowadzeniu przekształceń strukturalnych, które nie uwzględniały postulatów pracowniczych i nie szanowały osób, które wieloletnią pracą przyczyniały się do rozwoju KHW S.A. Czas wykazał nasze racje bo obecnie ŚCUW Sp. z o.o. nie spełnia założeń jakie miał realizować i faktycznie funkcjonuje w oparciu o usługi pracownicze a głównie szkoleniowe.

Nowy właściciel Spółki (ŚCUW Sp. z o.o.) PGG S.A. nie był przygotowany na tak daleko wypracowane w KHW S.A. zmiany struktury organizacyjnej. Służby płacowe i finansowe wróciły do dawnych zakładów a kadrowo-pracownicze pracują w bardzo okrojonych składach z perspektywą również powrotu do tych zakładów.

Dokonane przekształcenia u dotychczasowego pracodawcy (KHW S.A.), wymusiły zmianę nazwy i Statutu Związku. Obecna nazwa naszego Związku brzmi : Międzyzakładowa Organizacja Związkowa ZZPP KHW S.A. i Innych Podmiotów Gospodarczych (MOZ ZZPP KHW S.A. i IPG) i działamy u następujących pracodawców:

  1. KHW S.A. (do czasu przejęcia przez SRK S.A.),
  2. Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
  3. PGG S.A.,
  4. Śląsko – Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
  5. Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

W chwili obecnej (tj. w 2018r.) z całą stanowczości można stwierdzić, że wyrzeczenia i ustępstwa załogi KHW S.A. poniesione aby ją ratować nie przyniosły rezultatów. Spółka w lipcu przestaje istnieć, a to co po niej zostało (majątek pozaprodukcyjny), będzie przekazane do SRK S.A.

Dziękujemy wszystkim byłym i obecnym członkom naszej organizacji za dotychczasowe wsparcie oraz współpracę i liczymy na dalsze efektywne działania.