Posiedzenia Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.

Dzisiaj mamy ważny dzień w ŚDSM Sp. z o.o., gdyż odbędą się dwa istotne posiedzenia. Obradować będą: Zgromadzenie Wspólników oraz Rada Nadzorcza. Zatwierdzony zostanie, dokonany przez Radę Nadzorczą wybór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, a także wynik finansowy Firmy osiągnięty w 2018r. Rozpatrywany ma być również wniosek organizacji związkowych dotyczący udziału pracowników w dokonywanym przez w/w organy podziale zysku za 2018r.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments