Spotkanie Wiceprezesa Zarządu z pracownikami Zespołu DMP

Wczoraj odbyło się spotkanie Wiceprezesa Zarządu ds. Pracy z pracownikami Zespołu Zarządzania Majątkiem Pozaprodukcyjnym ( DMP – CUW ). Jak przekazano załodze, Zarząd KHW S.A. wybrał „ *najlepsze* ” z możliwych rozwiązań w procesie restrukturyzacji tej sfery działalności CUW. Zakomunikowano pracownikom, że od 01.09.2015 r. przechodzą do ŚDSM Sp. z o.o. . Jak w każdym z dotychczas odbytych spotkań z załogą CUW nie przedstawiono, żadnych ekonomicznych, logistycznych, logicznych, praktycznych podstaw takiej decyzji tłumacząc, że proponowane rozwiązanie uratuje KHW S.A. przed totalną klęską finansową. Potwierdzono również, że Kancelarie prawne i podatkowe obsługujące Biuro Zarządu, wytrwale wypracowują opinie do zakończonych wyników prac analitycznych Zespołu aby Związek Zawodowy, który przedstawił zastrzeżenia do wyników tych prac był zadowolony, że przekazanie pracowników i majątku odbywało się w pełnym majestacie prawa. Takie postępowanie potwierdza, że pracownicy są potrzebni ale nie niezbędni. Dodatkowe ich rozgoryczenie wywołuje niedotrzymywanie publicznie danego przez Prezesa Zarządu słowa – ” *pracownicy biurowi nie muszą jednak żegnać się z Holdingiem, lecz zostaliby skierowani do innych zadań *” ( wypowiedź z 20 lutego ). *Pracownicy Zespołu DMP nie chcą iść do ŚDSM i chcą być skierowani do innych zadań w KHW S.A.* Takie – prezentowane powyżej – postępowanie Zarządu pozostaje w sprzeczności z wydawanymi kolejnymi Poleceniami służbowymi, które świadczą o odtwarzaniu w kopalniach służb, które zajmują się majątkiem pozaprodukcyjnym. Zdziwienie Zespołu DMP jest tym większe, że autorzy Polecenia Nr 22 / 2015 przypisują sobie koncepcję, która była wypracowana przez Zespół i świadczyła o logice i zasadności ich pracy. Pracownicy Zespołu DMP chcą te zadania realizować, bo mają w tym zakresie największą wiedzę, doświadczenie i potrafią te prace wykonać z pożytkiem dla KHW S.A. *Zarządzie KHW S.A., pracownicy Zespołu DMP chcą nadal pracować w KHW S.A. i dla KHW S.A.* Zarząd ZZPP KHW S.A.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments