WAŻNE INFORMACJE DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU.

Ponieważ od dnia 01.04.2017r. nastąpiła dla naszych Członków, zatrudnionych dotychczas w KHW S.A., zmiana pracodawcy a także część naszych Członków pracowników ŚCUW Sp. z o.o. zmieniła pracodawcę, proszę w imieniu Zarządu Związku o pilne poinformowanie Zarządu o powyższych zmianach. Wymóg taki nakłada na naszych Członków Statut Związku a informacje te są niezbędne dla prawidłowej ochrony członków.
Dodatkowo przypominamy wszystkim Członkom Związku o obowiązku opłacania składek, gdyż brak wpłaty przez okres dłuższy niż 3 miesiące może skutkować podjęciem przez Zarząd uchwały o wykreśleniu Członka z organizacji.
Jednocześnie Zarząd informuje, że po okresie wakacyjnym zamierza zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, gdyż część Członków funkcyjnych obecnych władz Związku chce zaprzestać pracy związkowej. O terminie i miejscu Członkowie zostaną poinformowanie listami poleconymi.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments