Członkostwo

Wszystkie Osoby zainteresowane przystąpieniem do MOZ ZZPP KHW S.A. i IPG zapraszamy do złożenia „Deklaracji Członkowskiej” w siedzibie naszej Organizacji. (Wzór deklaracji do pobrania: deklaracja członkowska.pdf).

Składki członkowskie należy regulować poprzez bezpośrednie wpłaty na konto bankowe MOZ ZZ Pracowników Powierzchni (informacja w zakładce – składki członkowskie).

Nr rachunku bankowego PKO BP S.A.
85 1020 2313 0000 3102 0513 4947
MOZ  ZZPP   KHW  S.A.   i   IPG
ul.Gliwicka 204 40-860  Katowice 

Dziękujemy wszystkim Członkom MOZ ZZPP KHW S.A. i IPG za zaufanie, wiarę oraz za nie pozostawanie biernym wobec decyzji które kształtują przyszłość Naszą i Naszych Firm.