ENEA pracuje nad modelem inwestycyjnym w KHW S.A.

Wiadomości z portalu nettg.pl link – nettg.pl/news/137428/gornictwo-enea-pracuje-nad-modelem-inwestycji-w-khw . Trwają prace nad modelem inwestycji w Katowicki Holding Węglowy – poinformował w piątek (26 sierpnia br. ) Prezes Enei Mirosław Kowalik. – Jesteśmy jednym z trzech inwestorów rozważanych dla KHW. Na dzień…

Wystąpienie do Sekretarza Stanu – Pełnomocnika Rządu.

Zarząd MOZ ZZPP KHW S.A. i IPG wystosował ponowny wniosek do Pełnomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego – Sekretarza Stanu Grzegorza TOBISZOWSKIEGO o przedstawienie zasad zabezpieczenia interesów pracowników i byłych pracowników KHW S.A. uwzględniając zapisy : STATUTU i ustawy…

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla ŚDSM Sp. z o.o.

Organizacje Związkowe działające w Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o.o. wystąpiły do Zarządu Spółki z inicjatywą zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który obejmować ma wszystkich pracowników Firmy. Zaproponowano również termin przystąpienia do rokowań, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.…

Zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników ŚDSM Sp. z o.o.

W dniu dzisiejszym organizacje związkowe działające w Śląsko – Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o.o. zaakceptowały propozycje Zarządu Spółki odnośnie zmiany Załączników do Regulaminu Wynagradzania – zasad premiowania i tabeli wynagrodzeń zasadniczych. Mamy nadzieję, że zmiany powyższe wejdą w życie…

Spotkanie Ministrów i Zarządu KHW S.A. z organizacjami związkowymi.

W piątek 05.08.2016 r. w Biurze Zarządu KHW S.A. odbyło się spotkanie Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego i Sekretarza Stanu , Pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorza Jerzego Tobiszowskiego oraz Zarządu Spółki z organizacjami związkowymi funkcjonującymi w KHW S.A.…