Kontakt

Siedzibą Zarządu MOZ ZZPP KHW S.A. i IPG jest od maja 2018r. Śląsko-Dąbrowska Spółka mieszkaniowa Sp. z o.o. w Katowicach, przy ul. Gliwickiej 204.

Przewodniczący Związku i jego Zastępca dostępni są na II piętrze budynku.

Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników Powierzchni Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i Innych Podmiotów Gospodarczych (MOZ ZZPP KHW S.A. i IPG) pracuje obecnie (od 17.04.2018r. – tj. od odbytego w tym dniu Walnego Zebrania Członków Związku) w składzie:

  • Przewodniczący: Roman Waniek | tel. 609 824 134 |
  • Wiceprzewodniczący: Bartosz Nocoń
  • Sekretarz: Dominik Czerny
  • Skarbnik: Patrycja Bartosz

Uwagi i problemy dotyczące naszej strony www:

   • Grzegorz Pyka |