Decyzja NZCZZ.

W dniu wczorajszym odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Członków Związku dotyczące podjęcia uchwał o likwidacji Związku. Decyzje zapadły więc wdrożony zostaje program likwidacji, którą przeprowadzi powołana Komisja Likwidacyjna. Zarząd Związku dziękuje wszystkim Członkom za 9 lat wspólnej pracy. Oceniamy ją jako…