Wybory w Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Do wczoraj do godziny 10.00 kandydaci na członków Zarządu ( nowej kadencji ) mogli składać wymagane dokumenty . Według nieoficjalnych danych w postępowaniu kwalifikacyjnym na 3 stanowiska : Członka Zarządu – Prezesa Zarządu – Dyrektora Przedsiębiorstwa Spółki w Zarządzie Śląsko-Dąbrowskiej…