Spotkanie z Wiceprezesem Zarządu ds. Pracy.

W dniu wczorajszy w Biurze Zarządu Spółki odbyło się spotkanie, którego celem było uszczegółowienie informacji przedstawionych przez Przewodniczącego ZZPP KHW S.A. na naradzie Zarządu KHW S.A. ze stroną społeczną, odbytej w dniu 07.07.2015 r.. Jak określono w zaproszeniu była to propozycja podjęcia dialogu mającego na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań w kwestiach podnoszonych na w/w naradzie. Przedłożono Wiceprezesowi ds. Pracy 3 propozycje rozwiązań, których głównym celem ma być ratowanie miejsc pracy i CUW przed planowaną restrukturyzacją. Elementem podstawowym takich propozycji jest możliwość obniżenie wskaźnika premiowania lub czasowe zawieszenie przysługujących pracownikom uprawnień i świadczeń związanych z pracą, wyszczególnionych w ” Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w CUW „. W trakcie dyskusji jeden z uczestników spotkania zaznaczył, że przedstawione przez Związek warianty są prospołeczne i socjalne a nie są to rozwiązania biznesowe. Uzyskaliśmy również informację, że pracownicy administracyjno – biurowi, do jakich zalicza się CUW, stanowią tylko *4,44 % *załogi w ogólnym zatrudnieniu w Spółce na dzień 30.06.2015 r. ( bez uwzględnienia danych z Ruchu ” Boże Dary „). Natomiast grupa pracowników powierzchni ( robotnicy powierzchnia – zakłady przeróbcze – dozór techniczny powierzchnia ) stanowią *17,4 %* załogi w odniesieniu do ogólnego zatrudnienia w analizowanym czasie. Przedstawiono także koszty działalności CUW z uwzględnieniem funduszu wynagrodzeń brutto za 2014 r. z których wynika, że płace stanowiły *88 %* kosztów działalności CUW w 2014 r. . Elementem pozytywnym, który wskazuje na sens istnienia CUW jest jednak to, że wykonane przez Związek analizy wartości usług realizowanych przez CUW ( w odniesieniu do wartości tych usług na rynku – cen rynkowych ), w konfrontacji z przedstawionymi kosztami, świadczą, iż CUW w 2014 r. nie przyniósł KHW S.A. starty, a wręcz przeciwnie wypracował zysk. Więcej danych i informacji postaramy się przedstawić załodze CUW podczas spotkania, które planujemy przeprowadzić w najbliższym czasie. Zarząd ZZPP KHW S.A.

Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy
Inline Feedbacks
View all comments
gosc
gosc
21 lipca 2015 13:28

moze byscie zamiescili informacje

Odpowiedź
Odpowiedź
Reply to  gosc
22 lipca 2015 06:54

Podstawowe dane zamieszczone zostały w treści informacji. Dla jej uzupełnienia – przedstawione Zarządowi propozycje dotyczą możliwości ratowania miejsc pracy w CUW i CUW, kosztem zmniejszenia premii lub czasowego zawieszenia wypłaty dodatkowych uprawnień i świadczeń związanych z pracą, ujętych w paragrafie 9 Załącznika Nr 26 do HUZ.
Wyjaśniono również, że przyjęte w propozycjach średnie procentowe stopnie obniżenia premii są różne dla poszczególnych grup pracowniczych – im niższe wynagrodzenie zasadnicze tym niższy procent redukcji premii. Średnia była wyliczona dla aktualnego zatrudnienia w CUW.
W propozycjach wskazano również wariant pozwalający kosztem obniżenia premii odejść chętnym pracownikom CUW ( 19 osób ) na jednorazowe odprawy w wysokości 10 krotnego średniego wynagrodzenia brutto w CUW.
Dowiedziałem się również, że na koniec br. roku zatrudnienie w CUW powinno wynosić około 320 osób, przy obecnym 366 pracownikach.
Szczegółowe dane w przedmiotowym zakresie są dostępne u członków Związku lub u członków Zarządu.
Wiceprezes Zarządu ds. Pracy zobowiązał się do przygotowania odpowiedzi na wniosek Związku. Oczekujemy na odpowiedź.
R.W.