Spotkanie Zarządu KHW S.A. z organizacjami związkowymi.

W dniu 15.09.2016 r. odbyło się spotkanie Zarządu KHW S.A. z organizacjami związkowymi Spółki w tematach sytuacji bieżącej oraz Strategii Spółki na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2026 roku. W w/w dokumencie przyjęto następujące założenia : 1. model KHW S.A. w 2019 r. – 2 kopalnie zespolone z wykorzystaniem zasobów KWK Wujek o KWK Wieczorek. 2. utrzymanie wydobycia na poziomie 8,5 mln ton rocznie, 3. przekazanie do SRK S.A. w 2018 roku KWK Wieczorek oraz Ruchu Śląski KWK Wujek, 4. sprzedaż zbędnych aktywów w tym majątku pozprodukcyjnego, 5. podział Spółki na część bezpośrednio produkcyjną oraz pozostałą w tym głównie mieszkaniową, 6. strategia zatrudnienia oparta na zasadach : dobrowolnych odejściach, uprawnieniach emerytalnych, z wykorzystaniem przepisów ustawowych – funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego ( potocznie zwaną – restrukturyzacji górnictwa ). Dodatkowo Zarząd KHW S.A. przedstawił stronie społecznej projekt Porozumienia w sprawie realizacji w/w Strategii, który zakłada wdrożenie rozwiązań mających na celu między innymi : uproszczenie systemu wynagrodzeń ( zwiększenie bezpośredniego powiązania wysokości wynagrodzeń z efektami i jakością pracy ), poprzez : wdrożenie nowego modelu monitorowania wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, modyfikację zapisów HUZ dotyczących wysokości i ilości nieperiodycznych składników wynagrodzenia oraz zawarcie porozumienia o formie i sposobie stosowania HUZ, dotyczących nagrody rocznej. Zarząd MOZ ZZPP KHW S.A. i IPG

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments